Teokset

Luonto moninaisissa muodoissaan on pääasiallisesti työskentelyni lähtökohta ja työtoveri. Muodot, materiaalit, äänet, valot… vaikuttavat teokseni muotoutumiseen. Kasvamisen, elämisen, muutoksen, kuoleman prosessi – elämän kehä, ihminen siihen mukaan luettuna, on loputon ajatusten ja teosten syntymisen lähde.

Teokset syntyvät usein sarjoiksi luonnosta kerätyistä materiaaleista, kuten esimerkiksi pajunkissoista, suovillasta, järviruokosta, papanoista, juolukanlehdistä tai puolukanlehdistä. Esimerkiksi Puolukka työtoverina tarkoittaa, että kerättyäni lehdet vihreinä luonnosta, työstettyäni niitä valmiiksi ”kengiksi” (joiden sisällä ei ole kenkiä), luonto jatkaa omaa prosessiaan vuosiakin muuttaen vihreän värin tumman okran ruskeaksi. Minä en kykene siihen. 

Luonnon osuus teoksessa on lähes aina selkeästi havaittavissa ja materiaali tunnistettavissa. Koen olevani vain luonnon viestien välittäjä.